De aantijgingen werden gemaakt via een blog, geschreven door een verder onbekend persoon die mogelijk bij Crytek werkzaam is geweest. Hij stelde dat het verhuizen van de studio naar een nieuw kantoor in Frankfurt mogelijk het ontslag van pakweg 70 mensen met zich mee zou brengen. Ook claimde hij dat er voor het afronden van Crysis 2 zes maanden lang overuren gemaakt moesten worden door werknemers en dat de ontwikkelaar zijn medewerkers behandelt als vee.

Yerli reageert door te stellen dat het verhaal over dreigende ontslagen complete onzin is. "Natuurlijk gaan er mensen weg, maar er komen ook mensen bij. De meeste mensen die zijn vertrokken deden dat op eigen initiatief", aldus Yerli. Dat er zes maanden zwaar overgewerkt moest worden om Crysis 2 af te krijgen, noemt hij belachelijk. Yerli geeft wel toe dat er voor de release van het spel een periode is geweest waarin langere uren gemaakt werden.