Erik Wolpaw, schrijver voor Portal 2, verklaart: "Naast coöp hadden we het idee voor een soort competitieve multiplayer. We waren daar een tijdje mee bezig, maar het werd al snel duidelijk dat het twee seconden lang leuk is om portalen onder mensen te schieten, maar dat er daarna al snel pure chaos ontstaat. Portal 2 verloor zo het onderdeel dat van Portal een echt leuke [game] maakte, namelijk het oplossen van puzzels. Het samen oplossen van puzzels was gewoon veel leuker."

In de competitieve multiplayermodus was het de bedoeling een bal van het ene einde van een ruimte naar het andere einde te bewegen door portalen te gebruiken. De tegenstander zou moeten proberen de andere speler tegen te houden door hem bijvoorbeeld in een geschoten portaal te laten vallen.

Portal 2 verschijnt op 9 februari 2011 op PC, Mac, Xbox 360 en PlayStation 3 en speelt zich honderd jaar na de gebeurtenissen in het eerste deel af. Het blijkt dat de computer GLaDOS, die aan het einde van Portal vernietigd leek, nog "steeds in leven is".