Dat muziek en films vanuit een bepaalde geloofsovertuiging gemaakt worden, daar kijken we allang niet meer van op, maar bij video- en computergames is het een veel minder vaak voorkomend verschijnsel. In ons geheugen staan nog wel een first person shooters waarbij je, in plaats van mensen dood te schieten, ze moest besprankelen met wijwater. Ook hebben moslimfundemantalisten wel eens gepoogd via een game hun overtuigingen over te brengen, maar gelukkig zonder succes.

Het nieuw opgerichte Digital Praise moet van deze onzin niets weten en probeert leerzame, niet aanstootgevende games te ontwikkelen vanuit een Christelijk uitgangspunt.

Digital Praise is opgericht door een aantal veteranen uit de industrie voor educatieve games, die onder andere titels als Carmen Sandiego, Reader Rabbit en Oregon Trail, op hun naam hebben staan. De eerste games van Digital Praise zijn gebaseerd op de in Europa niet bepaald bekende Adventures in Odyssey hoorspelen.

Digital Praise heeft als doelstelling het ontwikkelen van games die leuk en spannend zijn, maar niet gespeend zijn van geweld, sex, haat en de vele gruwelijkheden van het leven. Een nobel streven, hopelijk weet men vanuit dit oogpunt een frisse wind door de gameswereld te doen blazen en gaat men zich niet louter concentreren op games voor koters.