Duidelijk is geworden dat de nieuwe behuizing van de Xbox bestaat uit een aluminiumpolymeer, terwijl binnenin onder meer silicum, koper, ijzererts, zuurstofatomen, koolstofdioxide, europium en xenon zijn te vinden. Opvallend is vooral de aanwezigheid van xenon, op zichzelf geen giftig edelgas, maar Wikipedia zegt dat veel xenonverbindingen dat wel zijn. Of hieronder ook internetverbindingen vallen, is onduidelijk.