De game-industrie is een normale bedrijfstak volgens Atsma en hij vindt dat ze goed op eigen kracht kunnen functioneren. Op de vraag wat het CDA-kamerlid vindt van de uitspraken van D66 en de PvdA, die wel een culturele waarde hechten aan games, antwoordt hij: "Tja, maar zo veel dingen zijn cultuur. Een fabriek die vlaggen maakt, produceert ook cultuur. Moet je daar dan als overheid geld in steken? Ik vind van niet."

Op de opmerking dat games kunst zijn, antwoordt het CDA-kamerlid afwijzend en verwijst hij naar eerdere opmerkingen dat er geen extra beleid wordt gehandhaafd voor de game-industrie. Het CDA wil geen extra aandacht geven aan de game-, film- en televisie-industrie. Overigens worden de laatste twee wel gesubsidieerd door de overheid. "Nou, u ziet hoe zwaar televisie op dit moment onder vuur ligt. En wat film betreft: daarvoor zijn ook geen nieuwe initiatieven te verwachten", reageert Joop Atsma.