Ongeveer 2,5 miljoen Britse jongeren zijn gaan zingen of een instrument gaan bespelen dankzij games als Rock Band, Guitar Hero en Singstar. Dit blijkt uit een onderzoek van Youth Music, een Britse stichting die financiële ondersteuning biedt aan muziekprojecten voor jongeren.

Negentien procent van de onderzochte jongeren gaf aan dat ze nu een instrument bespelen, omdat ze werden geïnspireerd door een muziekgame. Van de twaalf miljoen Britse gamers tussen de drie en achttien jaar speelt meer dan de helft muziekgames.