De expansionpack van World of Warcraft, the Burning Crusade, zal een geheel nieuwe wereld introduceren, the Outland, met vele nieuwe dungeons. Uiteraard wordt deze wereld bewoond door angstaanjagende en wilde monsters. Blizzard vond het tijd dat wij eens kennis maakten met een aantal van deze griezels.

Ethereals

Deze wezens zijn astrale reizigers die zich ophouden in de Twisting Nether. Ze zijn verzamelaars en handelaars in arcane items. De ethereals zijn naar de Outland verbannen en proberen daar de schatten van die wereld te vinden en mee te smokkelen naar de Twisting Nether. Dit ras is niet betrokken bij de Burning Crusade en zij kiezen zonder moeite beide kanten om hun eigen doel te dienen.

Forest Trolls

Lang voor de val van het koninkrijk van de mens, stichtten de Amani trollen van Lordearon een trollen koninkrijk. Na decennia van oorlogen en haat, zorgde een alliantie van elven en mensen voor de ondergang van deze Amani trollen. Een paar forest trolls overleefden de aanval en hun haat jegens de elven groeide. Zij sloten zich aan bij de Horde en de forest troll Zul'Jin werd een van de meest beruchte trollen.

Fleshbeasts

Medivh heeft deze hersenloze fleshbeasts de Outland wereld in geholpen. De tovenaar gebruikte deze monsters voor zijn clandestiene experimenten in laboratoria in Karazhan. Inmiddels is Medivh verdwenen maar de fleshbeasts houden zich er nog steeds op.

Gronn

Deze monsterlijke cyclopen van de Outland zijn de halfgoden van het ogre ras. Er wordt gezegd dat er nog maar zeven gronns bestaan en dat zij niet bekend staan om hun intelligentie.