Onder grondstoffen verstaat Blizzard onder andere crafting-materialen, gems en goud. Naast deze grondstoffen, of commodities, definieert Blizzard uitrusting-items, of equipment. Van items in deze categorie, zoals wapens en harnassen, krijgt Blizzard een dollar bij iedere transactie.

Als een speler besluit het geld op hun account te verplaatsen naar bijvoorbeeld een Paypal-account, dan moeten ze vijftien procent van het bedrag afstaan aan Blizzard als transactiekosten. Deze kosten hoeven niet te worden betaald, wanneer het in het veilinghuis verdiende geld wordt overgemaakt naar het Battle.net-account van de speler. Via zo'n account kunnen spelers onder meer Blizzard-games, -uitbreidingen en -abonnementen aanschaffen.

Naast het veilinghuis voor echt geld, kent Diablo 3 ook een veilinghuis voor in-game goud. Over handel in dit veilinghuis hoeven geen transactiekosten te worden betaald.

Global Play

Diablo 3 maakt gebruik van de nieuwe Global Play-feature. Deze feature maakt het mogelijk om vriendenlijsten en personages aan te maken op een servers in alle regio's. De game kiest automatisch een regio voor de speler, op basis van zijn locatie. Er zijn drie servergebieden gedefinieerd: Europe voor landen in de Europese Unie, Oost-Europa, Rusland, Afrika, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. The America's voor spelers in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Oost-Azië. Asia is bedoeld voor spelers in Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong en Macau.

Dankzij de Global Play-feature hoeven spelers niet per se op een server te spelen die bedoeld is voor hun regio. Wanneer een speler buiten zijn regio speelt, kan hij echter niet gebruikmaken van het veilinghuis waarin gehandeld wordt met echt geld.