Een game moet door deze test heenkomen, voordat de ontwikkelaar belastingvoordeel ontvangt. Volgens De Fondaumiere is deze test echter overdreven en gelden er voor andere vormen van cultuur lagere standaarden. Daarnaast is hij van mening dat alle games een vorm van culturele expressie zijn en de test dus niet nodig is. "Over twintig jaar twijfelt niemand daar meer over", aldus De Fondaumiere.

Economische stimulans

Volgens De Fondaumiere betaalt de investering zichzelf terug en is het noodzakelijk om de Europese game-industrie een steuntje in de rug te geven. Hij verwijst daarnaast naar het bankwezen en de auto-industrie die in de huidige crisis miljarden aan steun ontvangen en ook niet cultureel zijn.

Steun aan bedrijven is in de Europese Unie officieel alleen toegestaan als het om culturele bedrijven of producten gaat. Dit belastingvoordeel voor ontwikkelaars van 'culturele' games geldt sinds 2008. Frankrijk heeft al eerder een dergelijk belastingvoordeel voor ontwikkelaars ingesteld en ook Canada kent al langer een dergelijk systeem.