Wel als we de nieuwsposting van The Daily Telegraph moeten geloven. Electronics Boutique is één van de grootste online gameshops en deze heeft dus nu een flink aandeel in Barrysworld genomen. Daarnaast was Barrysworld ook nog eens de hostingprovider voor een aantal grote sites als bv. Planetarion die dankzij het faillisement moesten stoppen bij BW.Electronics Boutique, the UK's largest retailer of computer software and video games, announced today the acquisition of the assets of the BarrysWorld on-line gaming service for a consideration of #400,000.

BarrysWorld was founded as a service for on-line gamers in early 1997 and was run wholly by enthusiasts. In April 2000 venture capital funding was received

and the service was rapidly expandedwith heavy investment in additional hosting capacity, staffing and marketing. Necessary further funding was not available and, in February of this year, the company entered into voluntary liquidation. Wat nu precies de plannen van EB met BarrysWorld zijn is nog niet duidelijk. Er gaan in ieder geval een hoop ontslagen vallen.

Er gingen ook de nodige geruchten dat het hier enkel om de naam te doen zou zijn, maar hoeveel daarvan waar is zullen we pas over een aantal weken weten.