"We staan voor paal omdat we het enige land zijn dat geen 18+ classificatie heeft voor videospellen", legt O'Connor uit. "Ik voorspel dat, wanneer er geen consensus wordt bereikt, andere maatregelen genomen worden om het ouderwetse classificatiesysteem aan te pakken. In mijn ogen schaadt het huidige systeem jonge mensen." Volgens hem moet het systeem verbeterd worden om kinderen te beschermen, ouders te informeren en volwassen gamers meer opties te geven.

Een wet kan in Australië pas aangepast worden wanneer de algemene overheid, de overheden van de zes staten en van de twee territoria van Australië unaniem met het wijzigingsvoorstel instemmen. Hoewel uit een onderzoek bleek dat 98 procent van de inwoners van Australië ook een 18+ classificatie wil, zijn de overheden van het land hier nog niet over eens geworden. "Ik ga het hier niet bij laten, omdat het [onderwerp] te belangrijk is om een of twee rechtsgebieden het grootste deel van de rechtsgebieden in dit land te hinderen bij een belangrijke hervorming." De verschillende overheden hebben tot juli de tijd om het eens te worden over de wetswijziging, daarna gaat O'Connor kijken naar andere opties.

Classificatie

In Australie is bepaald dat alleen games die geschikt zijn voor minderjarigen een classificatie krijgen. Zonder deze classificatie is de verkoop van dit soort spellen verboden. Vandaar dat veel spellen om die reden gecensureerd worden in Australië, waarna ze geschikt worden bevonden voor gamers van vijftien jaar en ouder. 

Het is ook mogelijk dat een game een Refused Classification-classificatie (RC) krijgt. Het meest recente voorbeeld van een game waarmee dit is gebeurd, is Mortal Kombat. Games met een RC-classificatie mogen niet worden verkocht in Australië en ook niet door consumenten worden geïmporteerd.