Gamestop, één van de grootste online gamewinkels van Amerika, heeft de mogelijkheid om de Nintendo DS te pre-orderen stopgezet. De reden hiervoor is dat hun totale voorraad voor de eerste dag van de launch nu al is uitverkocht. EBGames, de grootste concurent van Gamestop, blijft pre-orders aanbieden, maar heeft gewaarschuwd dat dat ook zij zullen stoppen met hun pre-order campagne wanneer hun limiet is bereikt. Het lijkt erop dat de 300.000 handhelds die Nintendo op 21 november klaar heeft liggen voor de V.S. op de eerste dag zullen zijn uitverkocht. Een luxeprobleem dat ervoor zorgt dat Nintendo alle zeilen bij moet zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. Het zal voor hen ook een geruststelling zijn dat de DS bij voorbaat een groot succes zal zijn.