Het duo, Frank Wolf en Joe Baca, stelt in het wetsvoorstel dat uit studies blijkt dat gewelddadige games leiden tot agressief gedrag in de echte wereld. De game-industrie zou zijn verantwoordelijkheid om consumenten te informeren "over de mogelijk schadelijke inhoud die vaak in hun producten te vinden is" niet genoeg nakomen, vinden zij.

Wolf trekt de vergelijking met tabak. "Net zoals we rokers waarschuwen voor de gevolgen voor de gezondheid van tabak, zouden we ouders - en kinderen - moeten waarschuwen over het toenemende wetenschappelijk bewijs dat een relatie aantoont tussen gewelddadige games en gewelddadig gedrag."

Op het voorgestelde etiket dat op hoesjes moet komen te staan volgens Wolf, staat de volgende tekst. "Waarschuwing: Blootstelling aan gewelddadige games is in verband gebracht met agressief gedrag. Het etiket zou op vrijwel ieder hoesje verschijnen; enkel de leeftijdsclassificatie 'EC', wat staat voor early childhood, is uitgesloten van de voorgestelde wet.

Reactie Amerikaanse game-industrie

De organisatie die opkomt voor rechten van game-uitgevers in de Verenigde Staten, de Entertainment Software Association, vindt de strekking van het wetsvoorstel onzin. Een woordvoerder stelt dat er nog geen wetenschappelijke studies bestaan die een causaal verband aantonen tussen gewelddadige games en gewelddadig gedrag.