Het AMC gebruikt het simulatieprogramma Simendo (SIMulator for ENDOscopy) om zijn studenten vaardigheden voor laparoscopische ingrepen te leren. Bij laparoscopie opereert de chirug middels kleine gaatjes in de buik met behulp van een miniscule camera. Het programma Simendo biedt chirurgen de mogelijkheid dit soort ingrepen te oefenen.

Volgens Marlies Schijven, chirurg en opleidingscoördinator, vereist laparoscopie een bepaalde handigheid die te vergelijken is met achteruit inparkeren. "Je moet dingen doen die soms ingaan tegen wat je gewend bent. Dat moet je dus oefenen. En bij voorkeur natuurlijk niet meteen op een patiënt, maar eerst met een simulator." 

Het AMC voldoet als eerste Nederlandse ziekenhuis aan een eis van de Inspectie van Volksgezondheid. Die bepaalde in 2008 dat risicovolle technieken als een laparoscopie alleen uitgevoerd mogen worden door chirurgen die kunnen aantonen bekwaam te zijn. In het AMC komt deze aantoonbaarheid in de vorm van een certificaat dat chirurgen in opleiding ontvangen wanneer ze een aantal oefeningen met Simendo succesvol hebben volbracht.