Onder de features die voor iedereen beschikbaar komen, ook als zij niet maandelijks voor de service betalen, bevindt zich onder meer het gebruik van een gratis Elite-applicatie voor iOS of Android. Ook het volgen van in-game statistieken, maken van eigen leaderboards, uploaden van video's, buiten het spel een loadout kiezen en aansluiten bij groepen en/of clans blijft gratis. Activision verzekerde spelers er ook van dat zaken als XP en wapens enkel in-game verdiend kunnen worden, en dus niet onder het betaalde deel van Elite vallen.  

De Call of Duty Elite-service zal samen met Call of Duty: Modern Warfare 3 gelanceerd worden, begin november. Voorafgaand aan de officiële release vindt een bèta plaats binnen Call of Duty: Black Ops. Vooralsnog is niet precies bekend wat de voordelen zijn van maandelijks betalen voor de service. Daarover wil Activision nog niet te veel kwijt, omdat het direct te maken heeft met nog onaangekondigde features binnen Modern Warfare 3, die het nu nog niet wil aankondigen. Wel belooft de uitgever dat voor het eind van de zomer alle voordelen bekend zullen worden gemaakt. Een daarvan is dat betalende spelers toegang krijgen tot de extra maps die via DLC uitgebracht worden.