FilePlanet heeft haar handen weten te leggen op het intro filmpje van Unreal 2: The Awakening, die het introotje en wat in-game actie laat zien. Het filmpje is echter alleen voor betalende abonnees, maar gelukkig heeft Worthplaying een mirror van de 220MB zware intro, die 10 minuten duurt en de aanwezigheid van de DivX codec vereist.Unreal II is an intense gaming experience that immerses players in an epic story-driven adventure featuring superb graphics. As a Terran Colonial Authority Marshall, you're patrolling a sector of the frontier with three crew members when an interstellar war erupts about you! Rumors of powerful and ancient alien artifacts have driven rival factions to war in an attempt to find and control the objects. You must locate these artifacts, determine their purpose and restore order to the sector.