"Het zou meer mogelijkheden creëren voor Australische game-ontwikkelaars, distributeurs en verkopers. We willen mogelijkheden creëren voor onze jonge mensen in diverse delen van de economie", aldus de minister. "De game-industrie is een steeds belangrijker wordend deel van onze creatieve economie en dat zouden we moeten steunen. Wanneer [de overheid] een beslissing maakt, druk ik hen op het hart te denken aan de waarde van de gamesindustrie voor onze economie."

O'Connor is al lange tijd een voorstander van de invoering van de 18+ classificatie. Dit zou namelijk ook inspelen op de wensen van het volk en een duidelijker houvast geven aan ouders. Kinderen zouden door de invoering van een 18+ classificatie beter beschermd zijn tegen schadelijk materiaal.

Classificatie

In Australië loopt de leeftijdsclassificatie maar tot 15+. Games die niet geschikt zijn bevonden voor kinderen vanaf 15 jaar moeten daarom worden aangepast zodat deze minder gewelddadige beelden bevatten. Enkele games, zoals recentelijk nog Mortal Kombat, worden te gewelddadig bevonden voor 15+ en mogen daarom niet verkocht worden in Australië. In juli gaat de regering in conclaaf over de classificatie.