Onze Tsjechische vrienden van Bonusweb wisten wel 14 Hidden & Dangerous 2 screenshoty te bemachtigen. Helaas is mijn Tsjechisch niet meer wat het geweest is, maar de screenshots laten wat models en in-game momenten zien. De in-game beelden spelen zich af in de woestijn, stad en huizen.Na druhý díl èeské taktické akce Hidden & Dangerous od spoleènosti Illusion Softworks èekají hráèi z celého svìta jako na smilování boží. Sice si ještì nìjaký èas na její vydání poèkáme, pøièemž vývoj pochopitelnì nemùžeme nijak urychlit, ale aspoò vám mùžeme nabídnout ke shlédnutí novou sadu obrázkù. Najdete v ní nejen velice podaøené screenshoty, ale také nìkolik modelù postav a vojenské techniky, s níž se v Hidden & Dangerous 2 setkáte. De andere screenshots zijn hier te bezichtigen. Hidden & Dangerous zou in november moeten uitkomen.