Gamer.nl: Voor degenen die niet weten wat Euclideon is: kun je vertellen wat je bedrijf precies doet?
Bruce Dell:
Met Euclideon bedachten we een nieuwe manier om onbeperkte hoeveelheden point cloud data [een 3D-techniek die wordt gebruikt bij onder andere 3D-scanners, zie ook Wikipedia] in real time weer te geven. Normaal gesproken zijn 3D-graphics gemaakt uit platte vormen die polygonen heten, bij point cloud data maakt je dit soort objecten uit kleine atomen. Ons systeem is enorm snel en kan in onbeperkte hoeveelheden op atoom gebaseerde graphics draaien. We gebruiken 64 atomen per kubieke millimeter, waardoor onze graphics veel meer detail laten zien dan dat mensen gewend zijn.

Euclideons website en Facebook-pagina zijn een tijd niet geüpdatet. Hoe staat het ervoor met het project?
We vinden het fijn om ons voor de wereld te verstoppen als we druk aan het werk zijn. Maar zonder dollen: we verschijnen alleen in de pers als we iets interessants hebben om te laten zien. Ik heb besloten dit interview te geven zodat mensen nog steeds weten dat we bezig zijn. Op dit moment zijn we een bedrijf met 23 mensen en zitten we in een nieuw gebouw.

Hoe komt Euclideon aan zijn financiën?
In Australië zit een zeer groot technologiebedrijf genaamd Mincom. Het hoofd van Mincom verkocht zijn aandelen een paar jaar geleden en was op zoek naar iets nieuws om in te investeren. Hij en nog een aantal anderen uit de Mincom-directie hebben geïnvesteerd in Euclideon en zitten nu in de raad van bestuur. Daarnaast hebben we ook één van de grootste overheidssubsidies in 2010 gekregen.

Wat voor impact gaat jullie nieuwe 3D-technologie op de hedendaagse game-ontwikkeling hebben?
Game-ontwikkelaars kunnen binnenkort ongelimiteerde hoeveelheden lasergescande data in hun games implementeren die enorm gedetailleerd en levensecht ogen. Ook zullen ze in staat zijn om grotere omgevingen te bewerken zonder de beperkingen van polygonen. Ter voorbeeld: op dit moment hebben game-ontwikkelaars een maximum van 10 miljoen polygonen, onze eiland-demo heeft er 21 miljard.

Kun je een voorbeeld geven van wat gamers van deze technologie gaan merken?
Als je een game speelt, zie je vaak objecten plotseling opduiken of wisselen tussen modellen van verschillende grootte en dat ziet er niet goed uit. Dit gebeurt omdat game-ontwikkelaars de modellen meerdere keren moeten maken omdat een object vanaf verschillende hoeken en afstanden gezien kan worden. Als je bijvoorbeeld dicht bij een boom staat, heeft het object 512 polygonen nodig, maar van een afstand maar 10 polygonen. Met de techniek van Euclideon heb je als game-ontwikkelaar maar één model voor een object nodig.

Er is veel te doen geweest rondom Euclideon. Sommigen zeggen dat het onmogelijk en oplichterij is.
Dat vinden we geen probleem. We laten met alle plezier ons werk zien wanneer we zaken doen. Deze discussie maakt ons product ook een stuk interessanter als we het gaan uitbrengen.

Ook Notch, bedenker en ontwikkelaar van Minecraft, heeft jullie oplichters genoemd en beweert dat de technologie niet mogelijk is.
Notch houdt net zo goed contact met de game-industrie als wij dat doen. Ik neem aan dat hij nu wel weet dat wij echt zijn en van plan iets in de toekomst te laten zien. Op internet stonden veel reacties dat hij een dwaze man is omdat hij zijn mening geeft waar hij niets vanaf weet. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat hij er goed aan deed om Euclideon te wantrouwen omdat onze technologie bijna onmogelijk lijkt. Op dit moment zijn we niet op zoek naar investeerders en hebben we vaak investeringen moeten afwijzen. Daar blijkt al uit dat we geen oplichters zijn. We wensen Notch in ieder geval het beste.

Hoe krijg je het vertrouwen terug in het publiek?
We vragen niemand om ons te vertrouwen. We gaan ons product ook niet primair voor games gebruiken, want er zijn andere industrieën die Euclideon heel hard kunnen gebruiken. Maar producten als games staan niet heel ver weg.

Een sollicitant van Euclideon bevestigt op het forum van Steam dat Euclideon voornamelijk bezig is met de mijn- en medische industrie.

Heb je zelf een specifieke game die jij graag met de technologie van Euclideon onder handen zou nemen?
Ik zou je graag willen mededelen dat een dergelijke game al in de productie is. Ik zou je ook graag al een aantal screenshots willen laten zien. Toch is er tegen mij gezegd dat ik op dit moment hier niets over kan zeggen. Helaas.