In Gamer.nl Opinie geven diverse redacteuren van Gamer.nl hun mening over een onderwerp dat op dit moment leeft bij gamers. Deze keer praten we over Free to Play-games. Met recente uitgaves als Battlefield: Heroes en Operation 7 lijkt het genre een steeds prominentere positie in te nemen in de industrie. Hoe kijkt de Gamer.nl redactie daar tegenaan?

Je kunt tevens de eerste aflevering bekijken. Deze ging over de E3 en is hier te zien.