Project Icebreaker, het klink als een titel van een slechte B-film, maar ik moet zeggen dat het script lekker wegleest. Uit de documenten blijkt dat Activision in 2009 de computers van Zampella & West wilde laten hacken. Thomas Fenady (voormalig IT-directeur Activision) kreeg de opdracht van George Rose (hoofd juridische zaken Activision) om toegang te verschaffen tot de werkcomputers, voicemail en zakelijke e-mailaccounts van de twee – toen nog in dienst zijnde – werknemers.

Volgens Fenedy was Activision opzoek naar een excuus om Zampella & West te ontslaan. Fenedy verklaart onder meer dat George Rose “directed him to dig up dirt on Jason and Vince”. Dit omdat Activision de omgang met de twee Infinity Ward-topmannen beu zou zijn. “We just want to get rid of them.'' Dit alles wordt natuurlijk ontkend door Rose. Op de vraag: “Did you ever ask Mr. Fenady to dig up dirt on Jason and Vince?”, antwoordt Rose: “No. Absolutely not.” 

Volgens Fenedy heeft hij bij meerdere partijen aangeklopt voor hulp bij het hacken. Zo heeft hij Microsoft benaderd met het verzoek om de wachtwoorden van Zampella & West te 'kraken', maar Microsoft wilde hier niet aan meewerken wegens het ontbreken van een rechterlijk vonnis. Ook heeft hij InGuardians (specialist computerbeveiliging) om hulp gevraagd. InGuardians weigerde dit verzoek wegens de ''legal hurdles''. Toen Fenedy en Rose zich geen toegang, op afstand, konden verschaffen tot de computers van Zampella & West, was het tijd voor de volgende stap. Om toegang te krijgen tot de computers van de heren, moesten zij worden weggelokt. En hoe doe je dat? Juist, door het in scène zetten van een brandoefening.

Juridisch gezien (overigens ook moralistisch gezien) is het relevant dat het bovenstaande 'slechts' bij plannen bleef. Uiteindelijk is er van daadwerkelijk hacken – of de juridische term 'computervredebreuk' – geen sprake geweest. In de Nederlandse wet vinden we computervredebreuk terug in artikel 138ab lid 1 Wetboek van Strafrecht. In de Amerikaanse wet is dit geregeld in 18 USC sectie 1030 van de wet 'Fraud and related activity in connection with computers'. Er is sprake van computervredebreuk indien opzettelijk en wederrechtelijk wordt binnengedrongen in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. In dit geval bleef het slechts bij ideeën en zou er slechts sprake kunnen zijn van 'poging tot' of 'voorbereiden van' computervredebreuk/hacken.

Begin volgende week vindt de zitting plaats en zal blijken of Zampella & West recht hebben op gemiste royalties (wie weet 1 miljard dollar, het blijft Amerika) en of hun ontslag rechtmatig was. Project Icebreaker gaat wellicht een rol van betekenis spelen. Ook al is er niet daadwerkelijk gehackt, het bovengenoemde document kan wel bijdragen als bewijs in het onrechtmatig ontslag.  Ik ben benieuwd hoe deze zaak gaat aflopen. Aangezien ik niet over alle stukken beschik, durf ik mij niet aan een voorspelling te wagen. Wel lijkt mij duidelijk dat, nog voor de zitting is geweest, Activision flink wat imagoschade oploopt. Laat staan wanneer het de rechtszaak verliest...


Over de auteur: Deze column is geschreven door ICT-jurist Daan Kramer van Gamerecht.nl. In de columnreeks Gamerecht bekijkt hij de game-industrie vanuit een juridisch perspectief."