Het is niet de eerste keer dat Zynga te maken heeft met plagiaat. Een half jaar geleden stelde het gerechtshof de ontwikkelaar namelijk zelf nog in het gelijk in een rechtszaak tegen het Braziliaanse Vostu. Zynga gaf aan dat de game MegaCity (van ontwikkelaar Vostu) concrete elementen en zelf onbedoelde fouten rechtstreeks had overgenomen van Zynga's game CityVille. De rechter gaf Zynga gelijk en dat zal weinig verbazing wekken na het zien van de onderstaande afbeelding.

Plagiaat versus auteursrecht

Er is sprake van plagiaat indien andermans werk of een deel daarvan letterlijk wordt overgenomen zonder correcte bronvermelding. Oftewel, je doet onterecht voorkomen alsof jij de bedenker/maker bent van een werk. Plagiaat gaat vaak hand in hand met een inbreuk op auteursrechten. Auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendom dat de maker bescherming biedt tegen het - zonder toestemming - kopiëren of publiceren van zijn werk.

Belangrijk hierbij is dat er pas sprake kan zijn van auteursrechtelijke bescherming van een game indien deze concreet is uitgewerkt en origineel is. Voldoet de game aan deze eisen, dan is het auteursrecht automatisch van toepassing; registratie is dus niet nodig.

Zynga versus NimbleBit

De vraag is of Zynga met de game Dream Heights daadwerkelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van NimbleBit. Daar waar Zynga stelt dat er slechts sprake is van een verbetering van een concept, stelt NimbleBit dat Zynga talloze gameplay-elementen letterlijk heeft overgenomen.

De vergelijkingen in de sarcastische brief van NimbleBit aan Zynga zijn mijns inziens lang niet zo duidelijk als in de bovenstaande casus.

Gezien de gigantische hoeveelheid games ontkom je er bovendien niet aan dat er vergelijkbare elementen in games zitten. Om vast te stellen of er auteursrechtelijke inbreuk wordt gemaakt hanteert de rechter dan ook het criterium dat er sprake dient te zijn van een 'overeenstemmende totaalindruk' van twee games. Ik vraag me af, mocht dit überhaupt tot een rechtszaak leiden, of de rechter in dit geval zou oordelen dat Tiny Towers en Dream Heights aan dit criterium voldoen. 


Over de auteur: Deze column is geschreven door ICT-jurist Daan Kramer van Gamerecht.nl. In de columnreeks Gamerecht bekijkt hij de game-industrie vanuit een juridisch perspectief."