In Homeworld2 is het als commandant je taak om een grote vloot van de Hiigarans naar de overwinning tegen de Vaygr te leiden. Net als in bijvoorbeeld de marine heeft elk schip in deze vloot zijn eigen functie, sterke punten en zwakke punten. Door van de sterke punten van je eigen schepen gebruik te maken en de zwakke punten van de vijand uit te buiten kan je uiteindelijk de Hiigarans de overwinning bezorgen. Om dit te kunnen bereiken is kennis van de vloot van zowel de Hiigarans als de Vaygr onontbeerlijk; tijd dus om eens een blik te werpen op de beide vloten. Utility Class

Een reeks schepen die ondanks het gebrek aan wapensystemen vitaal zijn voor de vloot. Resource Collectors verzamelen de benodigde grondstoffen en zijn ook in staat om andere schepen te repareren, terwijl de verschillende probes noodzakelijk zijn vanwege hun sensordata. De volgende Utility class schepen zullen door elke goede commandant gebruikt worden:

Resource Collector (Hiigarans, Vaygr): Dit schip zorgt voor de verzameling van ruwe grondstoffen en is bovendien in staat om andere schepen te repareren.

Mobile Refinery (Hiigarans, Vaygr): Deze schepen dienen als mobiele operatiebasis van de Resource Collectors en zorgen ervoor dat de ruwe grondstoffen omgezet worden in bruikbaarder producten.

Probe (Hiigarans, Vaygr): Een uiterst goedkoop pakket sensors dat gelanceerd wordt en op lange afstand sensordata levert. Kan na activatie net als alle probes niet meer verplaatst worden.

Proximity Sensor (Hiigarans, Vaygr): Een pakket van sensoren dat ervoor zorgt dat onzichtbare schepen gedetecteerd worden.

Sensor Distortion Probe (Hiigarans, Vaygr): Een probe de gebruikt wordt om de vijandelijke sensors te ontregelen.

Platform Class

Deze klasse van 'schepen' is nieuw in Homeworld2 en bestaat uit platforms die naar een bepaalde plaats gevlogen worden waarna ze, na activatie, niet meer kunnen bewegen. Het zijn echter relatief goedkope verdedigingssystemen die daardoor ook uitermate nuttig kunnen zijn. Bovendien zijn de Vaygr Hyperspace Platformen erg handig bij het aanvallen van andere vloten. Platformen zullen verkrijgbaar zijn in de volgende soorten:

Gun Platform (Hiigarans, Vaygr): Een goedkoop platform dat effectief is tegen kleine schepen.

Ion Beam Platform (Hiigarans): Een zwaarder en duurder platform met vier Ion Cannons om tegen aanvallende schepen te verdedigen.

Missile Platform (Vaygr): Het antwoord van de Vaygr op zware aanvallen. Met behulp van zware raketten kan dit platform verdediging bieden tegen grotere schepen.

Hyperspace Platform (Vaygr): Een uniek Vaygr platform dat vloten in staat stelt om via hyperspace zich over grote afstanden te verplaatsen. Voor gebruik zijn twee Hyperspace Platforms nodig, één bij het beginpunt en één bij het eindpunt.