Wanneer het onder digitale distributeurs op bekendheid en gebruik aankomt, komt Valve’s Steam als grote winnaar uit de bus. 90% van de ondervraagden kent Steam en 70% heeft aangegeven Steam daadwerkelijk te gebruiken. Opvallend is dat maar liefst 36% van de ondervraagden aangeeft zijn PC-games digitaal te kopen. Daarmee is digitale distributie in dit onderzoek als populairste manier van kopen naar voren gekomen. Gezien de nadelen van digitale distributie die door de ondervraagden zijn benoemd, is dit zeer opvallend te noemen. Het toepassen van DRM liet eenzelfde verrassing zien: maar liefst 46% van de ondervraagden heeft direct last gehad van een toepassing van DRM. Daar staat echter tegenover dat, 60% van de ondervraagden vindt dat een bepaalde manier van DRM toegepast mag worden.

Non PC-gamers

Voor degene die niet (meer) op een PC gamen, was de enquête redelijk snel afgerond. Zij kregen namelijk alleen de vragen voorgeschoteld wat daarvoor de belangrijkste reden was. Ook werd hen gevraagd of zij in de toekomst mogelijk nog op de PC gaan gamen of dat zij de PC voorgoed naast hen neer hebben gelegd.

De belangrijkste reden om niet (meer) op de PC te gamen, is omdat men graag op de bank of in een luie stoel wil zitten. Overigens wordt het steeds moeten upgraden van de PC gezien als één na belangrijkste reden. 13% van de personen die de enquête heeft ingevuld, heeft aangegeven PC-gaming een nieuwe kans te geven wanneer streaming services sterke hardware overbodig maakt. 19% van de ondervraagden geeft aan weer op de PC te gaan gamen, wanneer er goedkope of originele games uitgebracht worden. Overigens geeft de grootste groep (64%) aan gamen op de PC volledig naast hen neer te hebben gelegd.

Consumentengedrag

Van de ondervraagden die hebben aangegeven wel op de PC te gamen, besteedt 22% acht tot twaalf uur per week aan deze activiteit. De overige intervallen (0 – 4; 4 – 8; 12 – 16; 16 – 20; meer dan 20 uur) zijn redelijk evenredig ingevuld. Respectievelijk: 19%, 18%, 15%, 9% en 16%.

Verreweg de grootste groep geeft aan meer dan 150 euro per maand uit te geven aan PC-games, namelijk 32%. De op een na grootste groep (15%) besteedt 120 tot 150 euro per maand aan PC-games. Als we naar de overige groepen kijken, kunnen we concluderen dat de groep steeds kleiner wordt naarmate de uitgave per maand lager wordt. We kunnen dus wel stellen dat de bezoekers van Gamer.nl regelmatig games in huis halen en graag een groot gamesaanbod hebben.

Vervolgens wilden wij achterhalen hoe belangrijk PC-gamers het vinden om een fysiek product (inclusief alle bijbehorende voor- en nadelen) in handen te hebben. Wanneer het om een fysieke verpakking gaat, zijn de meningen zeer verdeeld: 32% vindt dit niet belangrijk, 34% vindt dit redelijk belangrijk en 34% vindt dit zeer belangrijk. Overigens kunnen we bij deze vraag stellen dat de persoon die regelmatig op de PC speelt het minder belangrijk vindt om een hoesje bij de game te hebben, dan de persoon die af en toe op de PC speelt.

Uit de reacties op de enquête blijkt dat het ontbreken van de mogelijkheid om een game terug te brengen naar de winkel (of het doorverkopen van de game) door velen van jullie als groot nadeel wordt beschouwd. Uit de statistieken blijkt echter dat het doorverkopen van een game voornamelijk als ‘niet belangrijk’ wordt bestempeld. De groep die af en toe op de PC speelt noemt het doorverkopen van een game iets belangrijker dan de regelmatige PC-gamer, maar daarin zijn geen grote verschillen te ontdekken. Het lijkt er dan ook op dat de mogelijkheid tot het terugbrengen van een game belangrijker wordt gevonden dan het doorverkopen van een game.

Plaats van aankoop

Om de plaats van aankoop te achterhalen, hebben wij gevraagd naar de verschillende mogelijkheden om een game te kopen. Voor elke optie kon de ondervraagde aangeven of hij er ‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ of ‘altijd’ gebruik van maakt. Het is opmerkelijk dat het kopen van PC-games bij Nederlandse online winkels populair is. Twee derde van alle ondervraagden heeft wel eens in een Nederlandse online winkel een game gekocht. 26%, oftewel ongeveer één vierde van de ondervraagden, geeft aan meestal of altijd games van Nederlandse online winkels te kopen. Vanuit buitenlandse online winkels games kopen is wat minder populair: 60% doet dit nooit. Dat betekent nog altijd dat twee op de vijf personen die mee hebben gedaan aan de enquête wel eens in een buitenlandse online winkel games koopt.

Hoewel de verschillende nadelen van digitale distributie naar voren zijn gekomen, is gebleken dat deze manier van kopen toch het populairst is. Maar liefst 34% van de ondervraagden geeft aan zijn PC-games ‘meestal’ tot ‘altijd’ op deze manier te kopen. Daaruit blijkt dat klanten redelijk trouw zijn aan de digitale distributeur. In de reacties onder het artikel werd heel terecht opgemerkt dat er onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de aankoop van Indie-games en mainstreamgames. Naar verwachting worden de mainstreamgames voornamelijk in een winkel gekocht en de Indie-games voornamelijk gedownload.

Uit bovenstaande blijkt dat digitale distributeurs een belangrijke rol spelen in het ontdekken van nieuwe, maar onbekende games. Een belangrijke troef die zij daarvoor in handen hebben, is het aanbieden van ‘pack deals’ van een bepaalde uitgever. Op deze manier komt de consument op een relatief goedkope manier in aanraking met games waar zij nooit aan had gedacht om te kopen.

Digitale distributeurs

Steam komt in ons onderzoek naar voren als de grote winnaar wanneer het om bekendheid en gebruik gaat. Met een bekendheid van 90% onder de ondervraagden steekt zij met kop en schouders uit boven Direct2Druve, die met 46% op de tweede plaats is geëindigd. De top drie qua bekendheid wordt afgesloten met Games on Demand, dat een bekendheid van 26% geniet.

Ook qua gebruik is Steam de eenzame heerser: 70% van de ondervraagden die wel eens van digitale distributie gebruik heeft gemaakt, heeft dit via Steam gedaan. Slechts 9% van de ondervraagden die wel eens van digitale distributie gebruikt heeft gemaakt, heeft Direct2Drive gebruikt.

Over het algemeen wordt Steam ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Deze beoordeling geldt voor zowel het assortiment, de betrouwbaarheid, gebruiksgemak van de downloadservice als voor de overzichtelijkheid van Steam. Het prijsbeleid is dan ook het enige aandachtspunt. Dit wordt namelijk ‘slecht’ tot ‘redelijk’ beoordeeld. Dit heeft Steam met name te danken aan de hoge prijzen voor de mainstreamgames. De Indie-games zijn regelmatig in de aanbieding of zij maken deel uit van een ‘game pack’ die tegen een goede prijs kan worden gekocht. Op een schaal van één tot vijf ontvangt Steam uiteindelijk een 3,77 als beoordeling.

De overige digitale distributeurs scoren op elk criterium beduidend lager dan Steam. Daaruit kunnen wij vooral concluderen dat Steam een goede stap heeft gezet in de wereld van digitale distributie en dat de overige partijen nog enorm veel te leren hebben. Steam biedt Valve echter niet de mogelijkheid om rustig achterover te leunen. Er zijn nog een aantal punten waarop digitale distributie verbeterd moet worden. De kritische PC-gamer geeft namelijk aan dat digitale distributie in sommige gevallen erg goed bevalt, maar dat zij nog niet van plan is geheel over te stappen.

DRM

Het overgrote deel van de ondervraagden, namelijk 85%, is bekend met Digital Rights Management (DRM). Onder hen is iedereen bekend met de installatiebeperking tot een bepaald aantal computers. Het verplicht beschikken over een internetverbinding of account en de beperking tot een account zijn ook zeer bekend. Respectievelijk 85% en 81% van de ondervraagden kent deze vormen van DRM.

Van de ondervraagden die bekend zijn met DRM, heeft maar liefst 46% direct last gehad van een toepassing DRM. De voornaamste klachten ontstaan uit het installatie- en registratieproces (82%) en het meerdere keren valideren van de account (72%). Ook lijkt het de-installeren van een game niet altijd vlekkeloos te gaan: 43% heeft last gehad van deze toepassing van DRM. Slechts 38% geeft aan geen last gehad te hebben van een toepassing van DRM.

Uit deze cijfers blijkt dat er nog veel klachten zijn over het toepassen van DRM. 40% van de ondervraagden geeft aan dat er geen enkele vorm van DRM toegepast zou mogen worden. Dit betekent automatisch dat 60% vindt dat DRM in een bepaalde vorm toegestaan mag worden. De beperking tot een bepaald account lijkt daarmee de eerste keuze. 26% geeft namelijk de keuze aan deze vorm van DRM. Het verplicht inloggen of beschikken over een constante internetverbinding volgt als tweede optie met 17% van de stemmen. Overigens vindt 91% van de ondervraagden dat het soort DRM moet worden vermeld bij de aanschaf van de game.

Bovenstaande resultaten maken vooral duidelijk dat PC-gamers het nut van DRM voor uitgevers snappen, maar dat dit beter geïmplementeerd moet worden. Op dit moment zorgt DRM vaak tot irritatie bij de gebruiker, wat uiteraard niet de bedoeling is.

Met dank aan Dominique Tang voor dit onderzoek.