Net als zijn voorganger heeft Empire Earth 2 weer vele tijdperken voor je in petto. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen in de prehistorie waar je nog met stenen en stokken elkaar te lijf gaat. Ook staat natuurlijk het heden weer op het programma, waar men elkaar liever bekogelt met kernwapens. Een kleine impressie van de 15 unieke tijdperken, ook wel “epochs” genoemd, waar we mee te maken krijgen.

Door Frans Coehoorn

De Steentijd (10.000 V.CHR. – 5.000 V.CHR.)

De Steentijd vertegenwoordigt een tijdspanne waar je de eerste tekens van menselijke beschaving, als het gaat om gemeenschappelijk gebruik van goederen gaat, tegenkomt. De hulpmiddelen en de wapens zijn nog niet veel meer dan stenen en stokken. In deze tijd maak je de eerste stappen van de mensheid mee en is de focus vooral op de landbouw en de jacht gelegd.

Het Koperen tijdperk (5.000 V.CHR. – 2.500 V.CHR.)

De verspreiding van landbouw dwong de mensheid tot verstedelijking, wat we tot op heden nog steeds tegenkomen. De overvloed aan voedsel die in sommige gebieden werd geproduceerd, leidde tot de behoefte om te gaan ruilen: ruilhandel, dan wel handel, met koperen munten. Natuurlijk zaten hier ook te nodige regels aan vast. Ook moesten er huizen gebouwd worden om zo de groeiende beschaving te kunnen beschermen. Uiteindelijk eindigt het vele koper in nieuwe wapens en hulpmiddelen, en groeiden de kleine stammen uit tot heuse koninkrijken.

Het Bronzen tijdperk (2.500 V.CHR. – 1.000 V.CHR.)

De menselijke drang naar verstedelijking heeft uiteindelijk geleid naar het bronzen tijdperk, een tijd waar de architectuur belangrijk werd en de landbouw steeds grootschaliger werd aangepakt. Ook kwam de georganiseerde godsdienst in opmars en bedacht men de militaire discipline, plus de daarbij bijbehorende opleidingen. Op dit punt heb je de mogelijkheid om alle basiseenheden en structuren te gebruiken, om zo te evolueren naar modernere era's.

Het IJzeren tijdperk (1.000 V.CHR. – 400 N.CHR)

Eén van de meest belangrijke tijdperken die de mens heeft gekend. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door de brutale stijging en val van machtige imperiums, evenals het onderwijs van de diepgaandste filosofieën van de wereld. De vooruitgang in bouw in diverse types van steen maakte het mogelijk dat steden uitgebreid en goed beveiligd konden worden, terwijl de vooruitgang in munt en overheid meer vrije tijd voor burgers heeft toegestaan. Al met al is de beschaving op alle gebieden met reuzensprongen op vooruit gegaan.

De Donkere eeuwen (400 N.CHR – 800 N.CHR)

Hoewel West-Europa aan een verlies van stabiliteit en stagnatie van het leren lijdt, slaagt de rest van de wereld erin om op bepaalde gebieden vooruit te gaan. De innovaties in de landbouw en de wiskundige processen blijven de levenskwaliteit van het mensdom verbeteren, terwijl de slag tussen logica en magie tot sociale omwenteling leidt. Dit tijdvak zal de nadruk op de vooruitgang leggen. Niet alleen de donkerste jaren van Europa, maar ook de rest van de wereld van die tijd komt in deze epoch aan de orde.

De Middeleeuwen (800– 1300)

De maatschappij verandert in grote mate, zowel op sociaal, economisch als militaire vlak. Verscheidene technologische en sociale innovaties verbeteren de wapens en het leren. De uitvindingen op het gebied van overzeese reis beginnen ook meer mogelijkheden voor handel en oorlogvoering te bieden.

De Renaissance (1300 - 1500)

Het gebruik van buskruit in militaire wapens en het gemeenschappelijke gebruik van kruisbogen bewerkstelligden de val van het feodale systeem. De klassieke gevechten zoals we die kennen uit de Middeleeuwen waren voorbij, een ridder kon zonder grote inspanning gedood worden door de uitvinding van het buiskruit. Naast de sociale structuur, begon ook de wetenschap en filosofie te evolueren.