De rode knop, wat was dat ook alweer? In 2009 bedacht VVD'er en Europarlementariër Toine Manders dat alle video games een rode knop moesten krijgen. Daarmee zouden spelers (of hun ouders) die een spel te gewelddadig vonden, het direct kunnen uitzetten en een klacht kunnen indienen. In de peilingen staat de VVD op het moment bovenaan, maar van de rode knop hebben we gelukkig nooit meer wat gehoord. De VVD laat zulke ideeën liever aan de industrie zelf over: “Bij het verbieden van gewelddadige content door de overheid voelen we ons niet erg thuis. Initiatieven op dat terrein worden vaak beter door de sector zelf opgepakt.”

Ook het CDA kwam in 2010 in het nieuws vanwege een initiatief tegen gewelddadige games. De toenmalige minister van Justitie, Hirsch Ballin, wilde zelfs een verbod op games die extreem gewelddadig zijn. We zijn nu ruim twee jaar verder en kunnen niets in het verkiezingsprogramma terugvinden over het verbod. Wij wilden graag weten hoe de partij er nu over denkt, maar kregen geen reactie op onze oproep.

Als het aan GroenLinks ligt, blijft de overheid in ieder geval van games af als het gaat om de inhoud: “GroenLinks staat voor vrijheid. Van meningsuiting en geloof, op internet en in het debat. Daarom vinden we dat de overheid zich niet mag bemoeien met de inhoud van games, behoudens de grenzen van de wet uiteraard.”

Eigen boontjes doppen

In Nederland kun je eigenlijk voor alles subsidie krijgen. Dat is voor games ook mogelijk, maar dit betreft geen vetpot en moet gedeeld worden met andere interactieve projecten. Voor films is bijvoorbeeld een veel uitgebreider fonds te benaderen en zijn de uitkeringen vele malen hoger. Het lijkt er echter niet op dat er veel gaat veranderen voor de Nederlandse game-industrie.

De twee grootste partijen in de peilingen, PvdA en VVD, vinden het namelijk wel prima hoe het nu gaat. “De PvdA ondersteunt in grote lijnen het topsectorenbeleid, waar de creatieve industrie en dus de games-sector onder valt. Dit betekent dat de creatieve industrie wordt ondersteund door een “topteam” van het bedrijfsleven, wetenschap en overheid, in combinatie met een zak met geld voor onderzoek.” VVD is wat specifieker en wil eigenlijk helemaal af van subsidies: “De VVD is voor een kleine overheid en vertrouwen in mensen. Zomaar subsidies uitdelen past daar niet bij, maar het topsectorenbeleid dat investeert in ICT en creatieve industrie zetten we voort.”

SP en GroenLinks zien beide wel wat in meer ondersteuning, maar staan wat minder hoog in de peilingen. “Het groeiend belang van ICT en internet in ons dagelijks leven biedt vele kansen voor de game-industrie. Verdere innovatie in de industrie, creatieve sector en de ICT kan dan ook op ondersteuning van de SP rekenen.” GroenLinks pleit zelfs voor een nieuw fonds voor de creatieve sector: “Daarnaast wil GroenLinks er voor zorgen dat Nederland een relatief grote speler blijft in de game-industrie. GroenLinks wil dat er een fonds komt voor de creatieve sector a la CultuurInvest in België. Dat fonds kan de ontwikkeling van de creatieve industrie stimuleren met subsidies en garantiestellingen bij investeringen.”

Downloaden mag gewoon

Ten slotte vroegen we de partijen naar het downloadverbod dat het afgelopen jaar regelmatig het nieuws haalde. Dit verbod reikt natuurlijk verder dan de game-industrie, maar het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer vooralsnog tegen het verbod stemt. De SP en PvdA benadrukken dit nog extra in hun programma. “Uiteraard wil de PvdA dat het auteursrecht gerespecteerd wordt. Echter het strafbaar stellen van illegaal downloaden vindt de PvdA te ver gaan.”

SP denkt ook dat een verbod niet haalbaar is, maar denkt wel aan een extra compensatie voor de makers van spellen: ““Een dergelijk downloadverbod is niet te handhaven. Om de bedenker van het computerspel toch een eerlijke vergoeding te geven is de SP voorstander van een uitbreiding van het huidige thuiskopiestelsel.” VVD is tegen een uitbreiding en wil eigenlijk af van de thuiskopieregeling. Met het downloadverbod zijn ze het echter ook niet eens.

Gelijkstemmig

Het lijkt er dus op dat de politieke partijen er veelal dezelfde ideeën op nahouden wat betreft de game-industrie. We hebben helaas niet elke partij kunnen spreken, maar we zien dat de meeste eigenlijk niet veel willen veranderen aan het huidige beleid. De game-industrie functioneert prima op zichzelf, daar is geen interventie voor nodig.

Dat wil zeggen geen discussies over gewelddadige games, rode knoppen of een downloadverbod. Althans, tot het ineens weer een issue wordt en iedere partij er iets over moet melden. Het betekent ook geen uitgebreid subsidiesysteem, maar gewoon een industrie die zijn eigen boontjes moet doppen. Maar ja, op wie moet je dan stemmen? Nou, bij D66 zit toevallig de oud-voorzitter van de Dutch Game Association, Frank van Oirschot. Hij staat echter op plekje 27, dus een zetel in de Tweede Kamer zit er volgens de peilingen voor hem niet in.