Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog hadden de geallieerden het erg moeilijk tegen de Duitse oorlogsmachine. In een poging het tij te keren werd besloten een speciale elite eenheid op te richten om bepaalde speciale missies uit te voeren en hiermee de weg vrij te maken voor de hoofdmacht. Deze speciale missies waren onmogelijk voor de normale soldaat en slechts haalbaar voor een groepje zeer speciale mannen. Deze mannen werden de commando's, een select groepje specialisten dat even kleurrijk als dodelijk effectief was. Wie waren toch deze zonderlinge figuren die zo'n belangrijke rol speelden in het geallieerde offensief tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Voor het derde deel uit de Commandos serie zijn er weer enkele wijzigingen in het personeelsbestand doorgevoerd. Zo is de Driver met pensioen gestuurd en hebben alle andere commando's dus eindelijk eens hun rijbewijs gehaald. Daarnaast werden ook de Temptress en de hond wegens gebrek aan nuttige bijdrage en interesse ontslagen, waardoor er uiteindelijk nog zes commando's overbleven:

The Green Beret: Jack 'Butcher' O'Hara

De krachtpatser onder de commando's. Deze Ier is in de jaren dertig een uitstekende bokser en ook enkele jaren kampioen onder de boksfanaten van het Ierse leger. Hij heeft echter nogal wat problemen met autoriteit, wat er uiteindelijk toe leidt dat hij op een dag een superieur knock-out slaat. Zijn straf hiervoor is 14 jaar dwangarbeid, een straf die hij echter ontloopt door in plaats hiervan in dienst te gaan bij de commando's. O'Hara is de sterkste commando en kan daardoor grote lasten dragen, waaronder bijvoorbeeld uitgeschakelde vijanden en metalen vaten. Hij is bovendien ondanks zijn grootte in staat om vijanden zachtjes te besluipen om hen vervolgens met behulp van zijn vertrouwde mes, of zijn nog altijd verwoestende vuisten, uit te schakelen.

The Spy: Rene 'Frenchy' Duchamp

Deze Fransman is de infiltrant onder de commando's. Rene Duchamp maakt in de jaren dertig deel uit van de Franse geheime dienst, is veiligheidschef van de Franse ambassade in Berlijn en vecht met het Franse leger tegen Nazi Duitsland. Als Frankrijk bezet wordt sluit hij zich bij het verzet aan en werkt hij zo nu en dan samen met de commando's. De sympathieke Fransman is geen fantastische soldaat, maar zijn vaardigheden die hij bij de geheime dienst opgedaan heeft zijn echter van onschatbare waarde. Zo spreekt Frenchy vijf talen vloeiend en is hij met behulp van gestolen uniforms in staat om de aandacht van Duitse soldaten af te leiden van zijn kameraden, om een enkeling eventueel stil met vergif uit te schakelen, indien de situatie dit toelaat. Bovendien is Duchamp een begaafd saboteur, iets dat hem met, samen met zijn infiltratie vaardigheden, tot een levensgevaarlijke tegenstander maakt. Over zijn loyaliteit hoeft niemand te twijfelen: Rene Duchamp haat Duitsland en zal er alles aan doen om het Nazi bewind ten val te brengen.

The Sapper: Thomas 'Fireman' Hancock

De Sapper is de expert op het gebied van explosieven. De Brit Thomas Hancock studeert in 1922 af in de Scheikunde. Hij meldt zich vervolgens aan bij de brandweer van Liverpool, waar hij werkt als explosieven expert en ook zijn bijnaam verdient. Aan het begin van de oorlog besluit Hancock om bij het leger te gaan en zo zijn enorme kennis over explosieven te benutten in de oorlog. Tijdens de aanval op Saint Nazaire is hij verantwoordelijk voor de explosies die een ware ravage aanrichten en de havenfaciliteiten voor maanden buiten gebruik stellen. Hij wordt tijdens deze operatie wel gevangen genomen, maar weet te ontsnappen en keert terug naar Engeland. Als de groep commando's gevormd wordt, neemt hij vrijwillig dienst en neemt hij de logische positie van explosievenexpert in. Fireman is de commando die zorgt voor de grote explosies, en tevens ook met alle explosieven om kan gaan, en is hierdoor essentieel voor de sabotagemissies die de commando's regelmatig uitvoeren.