In Boiling Point ben je zelf vrij om te kiezen wie je te vriend houdt en wie niet. Het spel kent een zestal verschillende groeperingen die je van opdrachten kunnen voorzien. De meeste opdrachten vallen niet bepaald in goede aarde bij een andere groepering, waardoor je dus onmogelijk iedereen te vriend kunt houden. Wij zetten de verschillende facties die in Boiling Point een rol spelen, voor je op een rij. De Overheid

De overheid, oftewel het leger, is in de wereld van Boiling Point nadrukkelijk aanwezig. Ze patrouilleren zowel over de wegen als in de lucht en hebben diverse controleposten opgetrokken waar je alleen op een normale manier voorbij komt, wanneer je de overheid te vriend hebt. Hoewel ze wettelijk gezien de macht hebben in de spelwereld, heeft de overheid flink te lijden onder de macht die de maffia en guerrilla's op de bevolking uitoefenen. Wanneer je in dienst treedt van de overheid, zul je vooral deze groeperingen tot je vijand maken.

Er zijn blijkbaar meer manieren om je onvrede met het beleid te uiten, dan met geweld. Guerrilla's

De guerrilla's verzetten zich tegen het overheidsbewind en hebben een sterk beveiligde basis in een afgelegen berggebied. Daarbuiten zul je ze niet veel tegen komen, want de guerrillastrijders zijn vooral buiten de reeds bewandelde paden actief. Zo zul je er tijdens een boswandeling nog wel eens wat tegen het lijf lopen. Vooral de CIA en de overheid hebben het op de guerrilla' s gemunt.

Maffia

De maffia opeert vanuit een kampement net buiten de stad, midden in de bossen. Dit bos werkt als een soort ondoordringbare barrière naar de basis toe wanneer je de maffia tegen je in het harnas gejaagd hebt. Achter elke struik kan dan immer gevaar dreigen op de twee kilometer lange rit over het bospaadje richting de maffia. Voor je het weet zal er een boom voor je neus omgezaagd worden, waartegen je auto pijnlijk tot stilstand zal komt. Vanuit de struiken verschijnen dan tientallen belagers die je zelf een kopje kleiner zullen maken. Heb je de maffia te vriend, dan zul je vooral de overheid het vuur aan de schenen mogen leggen. Ook met de bandieten en de guerrilla's voert de maffia nog wel eens strijd, bijvoorbeeld wanneer ze het op dezelfde lading van het verdovende middel syntagen gemunt hebben.

Bandieten

De bandieten zijn de minst radicale groepering onder de slechteriken. Ze houden zich op in een klein huisje aan de rand van de stad en zijn vooral uit op kostbare voorwerpen waarmee veel geld verdiend kan worden. Zo nu en dan komen er wel liquidaties om de hoek kijken, maar hiervoor heeft de reden vaak opnieuw weer met diefstal te maken.

Indianen

De oorspronkelijke inwoners van het land waarin Boiling Point zich afspeeld, de indianen of inboorlingen, spelen ook een aanzienlijke rol in het spel. Normaal gesproken hebben de indianen niet zoveel met de blanken, die reeds het grootste deel van hun volk uitgeroeid hebben. Je zult als de blanke Saul Myers eerst het vertrouwen van de indianen moeten winnen. In een aantal van de missies voor de Indianen heb je niet zozeer te maken met één van de groeperingen als vijand, maar met de gevaren van moeder natuur zelf. Door de geringe populatie kom je buiten speciale kampen de indianen nauwelijks tegen.

De metertjes rechtsboven geven aan hoe bevriend een bepaalde groepering is. CIA

De CIA is een opvallend kleine groepering in Boiling Point die zich schuil houdt in een klein kamertje en van daaruit met subtiele acties invloed hoopt uit te oefenen op de ontwikkelingen in de wereld van Boiling Point. Voor de CIA zul je vooral speldenprikjes uit moeten voeren, zoals het liquideren van personen of het vernietigen van een drugsvoorraad. De CIA zelf kom je op de straten nauwelijks tegen, omdat ze theoretisch niets voor het zeggen hebben. In de praktijk is de invloed van de Amerikanen echter continu voelbaar.

Burgers

De laatste en meest vertegenwoordigde groep in Boiling Point zijn de burgers: de normale mensen die niet zozeer bij een bepaalde groepering zijn aangesloten. De burgers vormen dan ook niet zozeer een collectief en ze bieden je ook geen missies aan. Wel kun je ervoor zorgen dat de burgers je als vijand zien. Dit gaat heel eenvoudig, door bijvoorbeeld vaker dan nodig over de stoep te rijden of midden op straat het vuur te lossen. Een vijandige burgerbevolking werkt vrij nadelig, omdat in de meeste Zuid-Amerikaanse landen de burgers minstens zo bewapend zijn, als de politie in ons eigen land.