Redactiestatuut Gamer.nl

Gamer.nl in het kort:

• Gamer.nl is één van de grootste Nederlandstalige gamesites;
• Het doel is consumenten informeren met gedegen journalistiek;
• Daarnaast wil Gamer.nl dieper ingaan op de industrie via achtergronden, interviews, analyses en columns;
• Gamer.nl wil lezers verrassen met onverwachte artikelen over alles wat met gamen, games en de (hardcore) gamer te maken heeft;
• Gamer.nl is een commercieel bedrijf, maar commercie en redactie blijven gescheiden en redacteuren zijn onafhankelijk;
• Gamer.nl gaat mee op zogenaamde 'perstrips' om games te previewen of recenseren, maar laat zich niet beïnvloeden door factoren van buitenaf.

Over Gamer.nl

Gamer.nl is één van de grootste en oudste gamesites van Nederland. De website bestaat al sinds 1999 en heeft in die tijd een grote groep trouwe bezoekers voor zich gewonnen. De redactie biedt recensies van en vooruitblikken op games, maar ook nieuws, achtergrondverhalen, commentaarstukken en columns gerelateerd aan games en de game-industrie.

Gamer.nl is een uitgave van Reshift Digital BV, dat naast Gamer.nl diverse andere websites en tijdschriften publiceert, waaronder InsideGamer, Power Unlimited, ComputerTotaal, Zoom.nl en PCM.

Doel

Gamer.nl staat voor gedegen journalistiek omtrent games en is per definitie een consumentensite. Dat betekent dat we ons in eerste instantie op de gameconsument richten; iemand die games koopt of van plan is games te kopen.

Gamer.nl informeert over de kwaliteit van aankomende en verschenen games. Bezoekers staan op de eerste plaats en daarom moeten spelrecensies zo duidelijk mogelijk berichten over (het gebrek aan) kwaliteiten en eigenschappen. Daarbij wordt in het eindoordeel een middenweg gezocht tussen de doelgroep van Gamer.nl en de doelgroep van het spel. De onafhankelijkheid van redacteuren die voor Gamer.nl schrijven, staat boven alles. Dat betekent dat meningen altijd eerlijk en zonder belangenverstrengeling online verschijnen.

Minstens zo belangrijk op Gamer.nl is de game-industrie. Deze wordt op verschillende manieren ontleed: bijvoorbeeld via dagelijks nieuws dat snel en correct op de website verschijnt. Nieuws is zowel stilistisch als qua normen en waarden opgebouwd volgens concrete journalistieke principes. Dat betekent dat nieuws geselecteerd wordt op basis van urgentie, er waar mogelijk hoor- en wederhoor wordt gepleegd en dat redacteuren nieuws objectief benaderen en volgens journalistieke stijlregels verwerken. De game-industrie wordt op Gamer.nl verder nog belicht via achtergrondverhalen, interviews, columns, nieuwsanalyses en reportages. Op Gamer.nl wordt deze content verzorgd door een vaste groep freelanceredacteuren, aangevuld door gastschrijvers die eenmalige bijdragen leveren.

Doelgroep

Gamer.nl is voor iedereen die in welke mate dan ook interesse heeft in games op spelcomputers, handhelds, computersystemen of mobiele platforms. De vaste kern van de Gamer.nl-bezoekers bevindt zich voornamelijk in de mannelijke doelgroep en dan specifiek de leeftijdscategorie 16 tot en met 34 jaar.

Niet elke Gamer.nl-bezoeker is een typische hardcore gamer. Een groot deel van onze bezoekers is in onze ogen een ‘hitgame buyer’: iemand die een paar van de populairste games per jaar koopt en daar optimaal plezier uit wil halen. Onze redactionele inhoud wordt dan ook zo duidelijk mogelijk weergegeven, waarbij de mening van de Gamer.nl-redactie zonder consessies wordt getoond.

Perstrip- en recensiebeleid

Redacteuren van Gamer.nl worden regelmatig uitgenodigd voor zogenaamde perstrips. Dit zijn evenementen in het binnen- en buitenland, vaak op kosten van uitgevers van games, die informatie bieden over games of hardware. Gamer.nl gaat alleen naar dit soort evenementen als de hoofdredactie dat van toegevoegde waarde acht voor de bezoekers.

Een review wordt altijd op basis van uitgebreide speelsessies geschreven, zonder dat hierbij constant meegekeken wordt door een betalende uitgever. Bij een recensie wordt door de hoofdredactie aangewezen wie deze verzorgt. Hierbij wordt gekeken naar affiniteit/expertise met het gamegenre alsook de beschikbaarheid van een redacteur. Eerdere perstrips worden worden meegewogen in de beslissing of de redacteur ook geschikt is voor de recensie. Is op een eerdere perstrip bijvoorbeeld uitvoerig de multiplayerstand getest, dan kan dit tijdswinst opleveren voor de recensie. Mocht blijken dat eerdere perstrips niet relevant zijn voor de recensie, dan wordt gekeken wie het meest geschikt is voor de recensie.

Commercieel beleid en onafhankelijkheid redactie

Hoewel voor Gamer.nl de bezoeker altijd op de eerste plek komt en de bezoeker de belangrijkste ‘klant’ is, is Gamer.nl wel een commerciële site en heeft het in die hoedanigheid verschillende verdienmodellen:

• Verkoop van advertenties, zoals videoreclames, banners en site-skins;

• Ontwikkeling van secundaire producten, het (mede)organiseren van evenementen of betaalde mobiele applicaties met gebruik van de merknaam Gamer.nl;

• Links en verwijzingen naar retailers.

De (hoofd)redactie van Gamer.nl opereert volledig onafhankelijk van de commerciële afdeling en deze rapporteren niet aan elkaar, maar aan de uitgever van Gamer.nl. Wel worden waar nodig gezamenlijk initiatieven opgezet.

Voor redactionele inhoud en prijsvragen wordt niet betaald door de adverteerders. Dit zijn initiatieven die de (hoofd)redactie opzet omdat het van mening is dat het van toegevoegde waarde kan zijn voor de bezoeker van Gamer.nl. Adverteerders kunnen geen invloed uitoefenen op de redactionele inhoud van Gamer.nl. Reviewcijfers of inhoudelijke meningen worden door een onafhankelijke redacteur bepaald en gecontroleerd op onafhankelijkheid, eerst door de eindredactie en daarna door de hoofdredactie. Het commerciële team dient ver van dit beslissingsproces weg te blijven.

Gamer.nl ontvangt vaak recensie-exemplaren van uitgevers. Dit kunnen reviewcodes zijn voor speciale debugconsoles of exemplaren die op normale spelcomputers kunnen worden gespeeld. Soms worden games op eigen kosten aangeschaft – hierbij kan worden gedacht aan mobiele games of slecht verkrijgbare games doordat er geen lokale afdeling is van een uitgever.

Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst. Bij videoreclames wordt dit expliciet vermeld, de rectangle-banner (vierkant blok op de pagina) en de site-skin (omhulsel rondom de site) zijn altijd commerciële uitingen. Commerciële uitingen zullen nooit direct vermengd worden met redactionele inhoud zonder dat daar duidelijke vermelding van wordt gemaakt (via een ‘Mede mogelijk gemaakt door...’-melding of de benaming ‘Advertorial’).

Adverteerders, zoals een deel van de uitgevers van videogames die de redactie behandelt, adverteren om het bereik van Gamer.nl optimaal te benutten en hun product richting alle bezoekers aan te prijzen. De Gamer.nl-redactie maakt geen verschil tussen adverterende partijen of niet-adverterende partijen als het gaat om publicatie van redactionele inhoud. Adverteerders zijn wél vrij om – na goedkeuring van de Gamer.nl-hoofdredactie - reviewscores en citaten van Gamer.nl-redacteuren te gebruiken in hun promotionele uitingen.

Vanuit commercie kunnen ook activiteiten in samenwerking met uitgevers worden opgestart. Hierbij kan het gaan om het (mede-)organiseren van evenementen of (lanceer)feesten. Hierin is redactie nooit leidend. Commercie en redactie kunnen samenwerken om evenementen op de site aandacht te geven, als vanuit redactie het geloof bestaat dat dit van meerwaarde is voor bezoekers. Hierbij kan worden gedacht aan prijsvragen waarbij kaarten worden weggegeven. Eventuele redacteuren die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement, mogen de titel in kwestie niet recenseren. Eventuele pr-activiteiten op het evenement zelf om de naam Gamer.nl onder de aandacht te brengen, vallen hier niet onder. Hierbij kan worden gedacht aan meedoen in een competitie die op het evenement wordt georganiseerd, presenteren voor de camera voor een reportage of het uitdelen van promotioneel Gamer.nl-materiaal.

Hoofd- en eindredactie

Gamer.nl wordt geleid door de hoofdredacteur. Hij heeft de totale zeggenschap over wat er op de website verschijnt. Hij zal, waar nodig in samenspraak met de redacteuren en eindredactie, elk artikel en elk nieuwsbericht beoordelen op onafhankelijkheid en belang alvorens het wel of niet online verschijnt. De hoofdredacteur en alle redacteuren handelen vanuit een redactioneel motief en laten zich niet beïnvloeden door commerciële motieven. De salesmanager houdt zich enkel bezig met het commerciële aspect van de website.

De eindredactie bestaat uit personen die ook artikelen voor Gamer.nl schrijven. De eindredactie kijkt alle artikelen na, alvorens de hoofdredacteur zijn definitieve goedkeuring voor plaatsing geeft. Daarbij bewaken de eindredacteuren de stijl van Gamer.nl en de onafhankelijkheid van redacteuren. De eindredacteuren zijn de eerste die kunnen aanmerken of een cijfer niet/wel klopt met de tekst en de gegeven argumenten. Mocht er discussie ontstaan over het cijfer, dan kan ook de hoofdredacteur worden betrokken. Pas als consensus bestaat over het cijfer en de bijbehorende tekst (want deze twee worden niet los van elkaar opgesteld), wordt een recensie geplaatst. Commercie mag zich nimmer mengen in discussies over cijfers. Cijfers worden nooit aangepast na publicatie.

Redactie

De redactie bestaat uit een hechte groep freelancers die betaald krijgen voor hun diensten. Stuk voor stuk zijn het enthousiaste gamers, vaak met veel ervaring in de gamejournalistiek. Elk redactielid heeft een specialiteit, bijvoorbeeld een gamegenre. De redactieleden discussiëren vaak met elkaar om Gamer.nl waar nodig te verbeteren en komen regelmatig bij elkaar voor een vergadering.

Redacteuren zijn verplicht om bij de hoofdredactie aan te geven als hun onafhankelijkheid in het geding komt. Games waarbij familieleden of vrienden betrokken zijn, kunnen niet door deze redacteuren worden gerecenseerd. Ook projecten waarbinnen een redacteur een financieel belang heeft, kunnen niet door deze redacteur worden gerecenseerd. Hierbij kan worden gedacht aan crowdfundingprojecten of investeringen. Redacteurs die op enige manier betrokken zijn bij commerciële activiteiten omtrent een titel (bijv. evenementorganisatie), worden niet gekozen voor een review. Wel kunnen redacteuren in andere redactionele stukken open aangeven wat hun persoonlijke relatie tot een bepaalde game is, in bijvoorbeeld een persoonlijke column.

Gamer.nl hanteert een strenge nieuwsselectie en kijkt naar de relevantie, geloofwaardigheid en actualiteit. Op basis hiervan wordt nieuws wel of niet geplaatst op Gamer.nl. Gamer.nl streeft er niet naar om al het nieuws te plaatsen, maar om een relevant aanbod te creëren voor de algemene Gamer.nl-bezoekers.

Sociale media

Gamer.nl is aanwezig op verschillende sociale media, waaronder Twitter, Facebook en YouTube. Deze kanalen zijn een verlengstuk van de website van Gamer.nl en hierbij gelden dezelfde journalistieke voorwaarden die ook op de website van toepassing zijn. Het beheer van deze kanalen ligt in handen van de hoofdredactie en uitingen komen vanuit de redactie. Eventuele commerciële belangen worden binnen berichten uitgelegd en deze zijn duidelijk te onderscheiden van andere redactionele uitingen. De onafhankelijkheid van deze officiële kanalen staat voorop en voorkeuren voor personen, games, uitgevers en media worden hier niet gedeeld.

Op de sociale media-kanalen kan worden gemeld dat een game is binnengekomen, als signalering aan de bezoeker dat Gamer.nl bezig is met een recensie. Eventuele goodies of promotiematerialen worden niet getoond op Gamer.nl en worden of weggegeven via prijsvragen of verdeeld onder de gehele Gamer.nl-redactie. Op persoonlijke titel zijn redacteuren vrij om te berichten over hun persoonlijke voorkeuren, binnengekomen games of promotionele goodies.

Bij het berichten op persoonlijke titel geldt de regel dat het belang van Gamer.nl boven dat van één persoon gaat. Redacteuren kunnen door de hoofdredactie worden aangesproken op berichten die schadelijk kunnen zijn voor het imago van Gamer.nl.

Naleving van redactiestatuut

Indien bezoekers van Gamer.nl het idee hebben dat het redactiestatuut ergens op de website niet wordt aangehouden, worden zij verzocht contact op te nemen met de (hoofd)redactie. De redactie van Gamer.nl gebruikt ontvangen kritiek vervolgens om te kijken of verdere aanscherping van het redactiestatuut en de naleving hiervan nodig blijkt.

Huisregels op Gamer.nl

Op Gamer.nl worden vaak mooie discussies gevoerd onder nieuwsberichten, artikelen en video’s. Dit zijn vaak gezellige gesprekken, soms snedige commentaren en andere keren weer ronduit grappige commentaren. Al deze comments dragen bij aan het positief-kritische gevoel dat Gamer.nl wil uitstralen. Om dit soort discussies te waarborgen, zijn er een aantal huisregels die gelden op Gamer.nl.

1. Discriminatie wordt niet getolereerd

Deze regel spreekt voor zich. Op geen enkele manier wil Gamer.nl geassocieerd worden met individuen die zich willens en wetens negatief uitlaten over bevolkingsgroepen, mensen kleineren vanwege een seksuele voorkeur of negatief refereren aan etniciteit van anderen.

2. Aan schelden heeft niemand wat

Het gebruiken van scheldwoorden draagt op geen enkele manier bij aan het voeren van een goede discussie. Ook al stoort het jou niet, anderen worden mogelijk wel afgeschrikt. Houd je in, het gaat maar om een spelletje waarschijnlijk.

3. Respecteer elkaars mening

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een mening van iemand anders. Prima, laat dit ook zeker blijken, maar verval niet in het uitschelden of beschuldigen van anderen. Hierdoor ontstaan vervelende welles-nietes-discussies waar niemand wat aan heeft. Opruiend gedrag wordt niet geaccepteerd en resulteert in verwijderde berichten of een ban.

4. Link niet naar illegaal materiaal

Expliciete links naar sites waarop illegaal materiaal is te downloaden, worden verwijderd op Gamer.nl. Ook het actief oproepen tot het downloaden van illegaal materiaal, wordt niet getolereerd. Op Gamer.nl zitten nette consumenten.

5. Zelfpromotie; doe het met mate

Een toffe video op YouTube staan? Laat het vooral weten in de comments. Iets moois gemaakt en op Pinterest gezet? Zet die link maar neer! Tot twintig keer toe linken naar een artikel van je eigen fansite of het nu relevant is of niet? Nee, doe dat maar niet.

6. Haal geen oude koeien uit de sloot

Het kan voorkomen dat je het grondig oneens bent met de mening van Gamer.nl of je medebezoekers. Dat kan uiteraard. Maak er echter geen kruistocht van om onder ieder artikel te verkondigen dat je het nog altijd niet eens bent met het artikel dat drie weken eerder geplaatst was. Of dat je dat ene lid nog steeds niet snapt omdat ‘ie Call of Duty niet leuk vindt.

7. Blijf on-topic

Houd het in de reacties over het onderwerp dat in het artikel wordt besproken. Voor off-topic discussies is hier helaas geen plek. Je kan altijd andere gebruikers een DM sturen.

8. Respecteer de mods

Onze mods en redactie doen hun best om Gamer.nl een prettige plek voor iedereen te maken. Om deze reden worden reacties verwijderd en gebruikers eventueel geband. Respecteer de mods en ga geen discussies aan in de comments. Bij twijfel vragen we je een mail naar redactie@gamer.nl te sturen. Ga je toch in op het moderatiebeleid in de reacties, dan riskeer je een ban.

Verder sporen we iedereen uiteraard om vrolijk verder te discussiëren onder de artikelen. Mocht je de huisregels niet respecteren, wordt de reactie verwijderd. Bij ernstige overtredingen krijgt de desbetreffende gebruiker per direct een ban.