Om het geheugen nog even op te frissen: Heavy Rain is het nieuwste spel van Quantic Dream, het team achter de innovatieve adventuregame Fahrenheit. Qua gameplay is Heavy Rain vergelijkbaar met Fahrenheit, in het opzicht dat er sterk geleund wordt op onderzoeken en quick-time events. Toch is de toon van Heavy Rain een heel stuk serieuzer. Verwacht absoluut geen monsters of wat dan ook in het spel: we hebben hier te maken met een geloofwaardig moorddrama dat tracht om een emotionele betrokkenheid tussen speler en personage op te wekken. Het verhaal draait om de Origami Killer, een mysterieuze moordenaar die een hoop persoonlijk leed veroorzaakt onder een aantal verschillende (speelbare) personen in de game.

Gezinsman en detective

Eén van die nieuwe personages is Ethan Mars, een typische gezinsman die een groot persoonlijk drama meemaakt. Eén van zijn twee zoontjes wordt namelijk doodgereden op een oversteekplaats en dat heeft eveneens een impact op de relatie tussen Ethan en zijn tweede zoontje, waarbij de schuldvraag van het ongeluk een grote rol speelt. Je kunt in deze relatie dan ook kiezen om je zoontje als de strenge pa toe te spreken of dat je zachtaardig bent. Hoewel je de rol van huisvader in het begin op je neemt, slaat het noodlot pas echt toe als de Origami Killer je tweede zoontje vermoordt. Ethan wordt compleet wanhopig en werkt zichzelf diep in de nesten.

Het tweede personage dat onthuld werd op de Gamescom is Scott Shelby, de privédetective die de moord op het kind onderzoekt. Hij is een beetje dikkig en heeft een typische detective-uitstraling met zijn lange bruine jas, ietwat dikkige postuur en brommerige stem. We namen een scène onder handen waarbij Scott een nachtwinkeltje binnenloopt en de eigenaar ervan ondervraagt. Het zoontje van de eigenaar is eveneens vermoord en kan daarom wellicht belangrijke aanwijzingen bieden richting de Origami Killer. Hij is echter erg afwijzend en will geen hulp bieden, duidelijk verbitterd vanwege zijn verlies. Scott vraagt dan maar of hij wat astmamedicijnen kan kopen en loopt naar achteren de winkel in.

Keuzemogelijkheden

Op dat moment komt er een junk binnen en trekt een pistool om het zaakje te overvallen. Het eerste dat wij deden, was door het middelste gangetje van de winkel op hem af te sluipen. Als hij je door heeft, richt hij zijn wapen op je en sommeert hij je om je handen omhoog te doen. Als je dit niet doet, zal hij na een paar dreigementen op je schieten en in paniek de winkel uitrennen. Hierbij raak je gewond en helpt de winkeleigenaar je alsnog verder. Echter, je kunt ook de overvaller van de wijs proberen te brengen door hem toe te spreken. Als je dit met succes probeert, heb je de mogelijkheid om een handgevecht te starten waarbij je de junk tegen de grond kunt werken. Op deze manier zal de winkeleigenaar je eveneens helpen.

Toch wel ietwat beperkt

Als je een ander winkelgangetje neemt, kun je een fles naar het hoofd slingeren van de overvaller. Echter, dit quick-time event is enigszins onduidelijk en als je de fles kapot laat vallen, draait de overvaller zich in paniek om en vuurt hij wederom op je, waarbij je dus ook gewond raakt en geholpen wordt door de winkeleigenaar. Hierin schuilt wel een beetje het probleem van Heavy Rain, waarbij je in deze specifieke scène altijd op precies hetzelfde einde uitkomt. Het verschil is wel, dat de overvaller ofwel wordt neergemept, ofwel vlucht en jij bent beschoten. Wanneer deze uitkomsten het verdere verloop van de game zouden veranderen, dan valt voorgenoemde kritiek uiteraard weg. Maar het lijkt er toch sterk op dat er wellicht een paar opties mogelijk zijn, maar dat deze vooralsnog niet echt een impact hebben op het verhaalverloop. Nu heeft David Cage wel te kennen gegeven dat je in de eerste helft van het spel sowieso niet dood kunt, omdat je anders wel erg snel klaar bent. Het zou kunnen dat we dus een vroeg stukje hebben gespeeld.

Het andere speelbare deel vindt plaats in de tweede helft van Heavy Rain. Dit deel, dat we al eerder toelichtten in een preview, is het stuk waarbij je met FBI-agent Noram Jayden in een autosloperij op onderzoek uitgaat. Hier loop je tegen een gespierde Afro-Amerikaan aan, die jou met groot enthousiasme in elkaar tracht te rossen. Wanneer jij de controle verliest doordat je je medicijnen niet tijdig hebt geslikt, sluit hij je op in een auto en will hij deze auto met een kraan in een autovernietiger stoppen, met uiteraard de dood tot gevolg.

Als je snel en handig genoeg bent, heb je de mogelijkheid om te ontsnappen. Het innovatieve hieraan, is dat de besturingscommando's in je scherm steeds vager worden, naarmate je dichter bij de vernietiger komt. Dit is een duidelijke manier om het concept van spanning in de gameplay te verwerken. Dit had duidelijk zijn weerslag, want ontsnappen lukte niet tijdig en Norman Jayden werd met auto en al geplet. In de volledige game zal het spel dan voortgaan met de andere personages.

Heavy Rain heeft nog steeds iets magisch en speelt prima weg. Toch heb je teveel het idee dat je eigenlijk met één groot tussenfilmpje te maken hebt. Ook valt het nog maar te bezien in hoeverre verschillende aanpakken daadwerkelijk tot verschillende uitkomsten leiden. Vooralsnog leek dat namelijk enigszins tegen te vallen. Vast staat dat Heavy Rain qua idee prijzenswaardig is en hoe dan ook iets speciaals wordt. De vraag is alleen nog hoe speciaal.