In 2013 werden uitgever Sega en Gearbox aangeklaagd vanwege het feit dat het uiteindelijke Aliens: Colonial Marines op vele vlakken afweek van wat er van te voren aan media en publiek werd getoond. Sega heeft nu besloten om 1,25 miljoen dollar te betalen, waarmee de rechtszaak van de baan moet zijn. 

Als het aanbod wordt geaccepteerd door het hof, wordt er 312.5000 dollar gebruikt om de advocaatkosten te dekken van de aanklagers. 200.000 dollar wordt gebruikt voor de dekking van administratieve kosten. 2500 dollar wordt uitgekeerd aan de aanklagers. Het overige bedrag wordt in een fonds gestort en eenieder die de game voor 13 februari 2013 heeft aangeschaft, kan aanspraak maken op een bedrag dat maximaal even hoog is als het initiële aankoopbedrag.

Aliens: Colonial Marines-ontwikkelaar Gearbox vroeg onlangs nog aan uit de aanklacht geschrapt te worden omdat het Aliens: Colonial Marines heeft uitgegeven noch de marketing verzorgde.