Het bedrijf Creative Kingdoms eiste dat Nintendo's Wii en Wii Remote uit de schappen genomen moesten worden wegens patentrechtschending. Nintendo zou met de Wii namelijk inbreuk maken op het patent van Creative Kingdoms, dat een speelgoedtoverstaf voor pretparken betrof.

Eerder klaagde Creative Kingdoms Nintendo onsuccesvol aan, maar ging tegen de uitspraak in beroep. Het Amerikaanse Court of Appeals besliste op 19 december in dit hoger beroep in het voordeel van Nintendo: de Wii en bijbehorende accesoirces schenden volgens het oordeel geen patenten van Creative Kingdoms.

Nintendo heeft ook een tweede rechtszaak gewonnen van UltimatePointer, dat tevens beweerde dat de Wii en Wii Remote inbreuk maakte op twee patenten van UltimatePointer. Het ging om technologie achter presentatiehulp Upoint. Op 22 december besliste de rechter dat Nintendo ook in dit geval geen patenten schonden.