Als er één game is geweest die is gehyped en het glorieus heeft mogen overleven dan is het zeker Black & White geweest. En de grootste oorzaak daarvan is waarschijnlijk nog wel de enorm verrassende AI die men bij Lionhead in de game heeft aangebracht en de afwerking die daarbij gelukkig niet achterwege is gebleven.

Over deze kunstmatige intelligentie had Feed een interview met Richard Evans van Lionhead, die tevens hoofdverantwoordelijk was voor de AI in Black & White.FEED: Can you talk a bit about the group interaction among the villagers? EVANS: The town itself is a group mind, working out what needs to be done, and delegating jobs appropriately. Every time they react to something -- a friendly creature, a miracle, a house on fire -- they are controlled by a Reaction which is another type of group mind. When they dance, they are controlled by a different sort of group mind. It is these various group minds -- coexisting, shifting priority over time -- that give the villagers their varied behavior. Een interessant artikel over één van de beste AI-projecten in gameshistorie.