"We ontdekten dat depressiviteit en banden met delinquente gelijken de sterkste en meest consistente risicofactoren waren voor jongerengeweld", zegt Dr. Ferguson tegen website GamePolitics. "Het gebruik van verbaal geweld door ouders in de huiselijke sfeer en antisociale trekjes van het kind zijn ook redelijk sterke indicatoren van gewelddadig gedrag. Blootstelling aan geweld in games en televisie daarentegen bleken geen voorspellers van geweld door jongeren".

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in The Journal of Pediatrics, heeft plaatsgevonden onder 603 jongeren, grotendeels van Latijns-Amerikaanse afkomst. De resultaten werden beoordeeld aan de hand van zeven verschillende maatstaven van geweld en ernstige agressie onder jongeren.