In Amerika is het debat rondom gewelddadige videogames in alle heftigheid losgebarsten en was het voornamelijk de gameindustrie die in de hoek zat waar de klappen vielen. Zo oordeelde een rechter in april dat games niet onder het eerste amandement, vrijheid van meningsuiting, vallen waardoor men de verkoop aan minderjarigen kon verbieden. Die uitspraak is echter teruggedraaid door een ander gerechtshof, tot grote tevredenheid van de gameindustrie.Specifically, the ruling said the County "must come forward with empirical support for its belief that 'violent' video games cause psychological harm to minors" before restricting access to those games. St. Louis attempted to make that argument even bringing in a psychologist to testify during the hearing. The court rejected this theory, though, saying it was "simply unsupported in the record" and lambasted the "vague generality" of the psychologist's testimony. The gaming industry cheered the court ruling. Door deze uitspraak kan men nu ook de nieuwe wet in Washington, waar vanaf juli bepaalde games niet meer aan minderjarigen verkocht mogen worden, aanpakken.