Het werk is na de release van Max Payne nog niet gedaan voor Remedy. Momenteel is het team namelijk druk bezig met een fix die problemen met Windows 2000, Athlon en GeForce 3 in combinatie op zal lossen.

Op de forums van VoodooExtreme geeft Remedy developer 'Petri Järvilehto' commentaar op wat de volgende stappen zullen zijn.The game has been tested with different GF3/Athlon configs, and was developed mostly on Geforce+Win2k machines, so at the moment we are assuming that this is an issue with the user configuration (some drivers conflicting with each other or something). As of yet, we haven't been able to re-create the problem at our office, so I can't give you any solid info. As soon as we get the game to crash here as well, we should be able to figure out how the problem can be fixed. In all probability a patch won't be needed. Downloaden van een nieuwe patch zal ons dus hopelijk bespaard blijven, één van de doelstelling die Remedy zichzelf waarschijnlijk heeft gesteld.