UPDATE: Sony heeft het kort geding omtrent de beslaglegging op 300.000 PlayStation 3's in naam van LG, donderdag gewonnen. De in beslag genomen PlayStation 3's mogen vanaf morgenochtend 11:00 weer gedistribueerd worden.

ORIGINEEL BERICHT: In Sony's distributiecentrum in Tilburg zijn vorige week 225.000 PlayStation 3's in beslag genomen. De overige spelcomputers zijn eerder door de douane ingenomen in de Rotterdamse haven en op Schiphol. De waarde van de in beslag genomen PlayStation 3's bedraagt 43 miljoen euro. Momenteel dient er een kort geding waarin Sony probeert om het distributieverbod op te laten heffen.

Op 18 november volgt een bodemprocedure waarin bepaald wordt of Sony daadwerkelijk patentbreuk heeft gepleegd op de Blu-ray-technologie van LG. Volgens de advocaat van Sony wordt het bedrijf door LG afgeschilderd als een weigerende patenthouder die niet wil onderhandelen over de patenten. Sony stelt daarentegen dat het bedrijf wel degelijk wil onderhandelen "maar niet met het mes op de keel", zo sprak de advocaat tijdens het kort geding. 

Sony zegt geen bewijs te hebben gezien dat het een weigerachtige houding aanneemt. Sony wijst er bovendien op dat LG en Sony verenigd zijn in een groep waarin verschillende octrooien en patenten omtrent Blu-ray-technologie worden gedeeld. Mochten er eventuele geschillen optreden, dan is er een arbiter te New York die binnen 120 dagen uitspraak zou moeten doen. Dit is nu niet gebeurd omdat het een uitzonderingssituatie betreft. 

180 miljoen schade

Volgens LG zou de licentie 2,50 dollar per apparaat moeten kosten. De advocaat van de hardwaremaker stelt dat het bedrijf in totaal tussen de 150 en 180 miljoen dollar is misgelopen doordat Sony geen royalties betaalt voor het gebruik van LG's Blu-ray technieken in PlayStation 3's en andere Sony-apparaten met Blu-ray. LG stelt voor dat Sony een licentie aanschaft voor de betreffende octrooien en een bankgarantie van 350 miljoen dollar afgeeft.

LG stelt dat het meer octrooien dan Sony heeft en dat het meerdere malen naar Sony is gegaan om een licentieprogramma voor de essentiële octrooien op te starten. Sony zou echter weigeren zaken te doen met LG zolang Zenith Electronics Corporation, een dochteronderneming van LG die zelfstandig handelt, een procedure tegen Sony over een MPEG-patent voortzet. Tot die procedure gestopt is, wil Sony geen zaken met LG doen.

Het laatste gesprek tussen de partijen vond plaats op 29 november 2010, toen Sony vasthield aan bovenstaand standpunt. Daarna is Sony in de Verenigde Staten een procedure tegen LG gestart vanwege patentbreuk bij televisieschermen en telefoons. Volgens LG's advocaat zag het bedrijf zich daardoor genoodzaakt te reageren met de procedure omtrent de Blu-ray-octrooien.

LG's advocaat stelt: "Het is een weloverwogen stap. LG kon niet anders dan tot inbeslaglegging [van PS3's] overgaan." LG ziet naar eigen zeggen graag een oplossing, maar Sony moet dan wel een licentie aanschaffen, net zoals Panasonic, IBM, Microsoft en JVC dat gedaan hebben. "Als Sony geen licentie neemt, wat is een octrooi dan nog waard?", aldus de advocaat. "LG vindt de krokodillentranen [van Sony] niet geloofwaardig omdat ze geen licentie genomen hebben, terwijl ze daar financieel wel toe in staat zijn." 

Octrooien

LG heeft een voorlopige voorziening gekregen om de spelcomputers in Tilburg in beslag te nemen, omdat Sony inbreuk gemaakt zou hebben op een aantal Blu-ray-octrooien. De technische specificaties voor Blu-ray staan omschreven in de zogenaamde BD-Rom-Standaard. Alleen wanneer aan de technische vereisten van deze standaard wordt voldaan, mogen bedrijven de term Blu-ray en het bijbehorende logo communiceren. LG heeft octrooien op diverse technologieën die in deze standaard staan omschreven; producenten die gebruikmaken van Blu-ray moeten hiervoor  zodoende een licentie aanschaffen bij LG.

Sony heeft echter niet voor deze licentie betaald, terwijl het wel gebruikmaakt van Blu-ray-technieken in de PlayStation 3. Dit is een bewuste handeling van Sony, dat geen royalty-afspraken wil maken totdat er "overeenstemming is bereikt [met LG] over royalty-vergoedingen op geheel andere en technologisch niet-gerelateerde terreinen (zoals bijvoorbeeld tv's, monitoren en mobiele telefoons)."