Het is best aantrekkelijk: een game-ontwikkelaar die op Kickstarter met ziel en zaligheid zijn eigen indie-project aanprijst. Alleen of met een paar vrienden wil zo'n ontwikkelaar precies de game maken waar hij al jaren van droomt, nergens gehinderd door grote uitgeverijen en drukkende deadlines. Een direct lijntje van ontwikkelaar naar de gamer, die alvast vooruitbetaalt en in ruil daarvoor de hele ontwikkeling van een game kan meemaken.

Eén op de drie

Met de insteek van zo'n Kickstarter-actie is dan ook weinig mis, het is de uitwerking die te denken geeft. Gemiddeld levert uiteindelijk namelijk maar een derde van de game-ontwikkelaars op Kickstarter de game die oorspronkelijk belooft is. Dat wijzen de cijfers uit die Evil as a hobby de afgelopen tijd verzamelde.


De Kickstarter-website

De website bekeek in december en januari handmatig alle games die in de jaren 2009 tot en met 2012 geld inzamelden via Kickstarter. Daaruit blijkt dat het aantal ontwikkelaars dat zijn backers precies de game geeft die hen beloofd is, ongeveer rond een derde ligt. Nog een deel van de ontwikkelaars komt wel met iets op de proppen, maar levert maar gedeeltelijk. Zo komt het voor dat gamers worden afgescheept met enkel een eerste hoofdstuk terwijl ze voor de hele game dachten te betalen, of bleek een game toch niet op alle mobiele systemen te draaien.

Als je dat soort games meetelt dan levert ongeveer de helft van de ontwikkelaars zijn investeerders een game. Opvallend daarbij is dat het percentage geleverde games sinds 2010 ongeveer gelijk is gebleven, terwijl het aantal games waarvoor op Kickstarter geld werd ingezameld ieder jaar is toegenomen. Het volgende waar je dan naar kan kijken is de hoeveelheid geld dat in totaal is opgehaald. Misschien hebben veel ontwikkelaars de kosten wel verkeerd ingeschat, waardoor de pot leeg was voordat de game af was. Maar ook dat bleek uiteindelijk niet het geval. Games die minder dan tweeduizend dollar ophaalden leverden ongeveer net zo vaak een game als games die tussen de twintig- en honderdduizend dollar ophaalden.

Meer success met minder geld

Games hebben overwegend meer succes wanneer het budget kleiner is, onder de twintigduizend dollar. Games die meer dan een ton ophaalden leverden juist minder vaak: maar 8 procent van de games tussen de honderdduizend en miljoen dollar wordt geleverd als beloofd. En bij projecten die meer dan een miljoen ophaalden werd zelfs maar 1 procent van de games geleverd zoals afgesproken.


Star Citizen

Dat loopt in totaal behoorlijk op: er is voor 16,9 miljoen dollar aan games aan de backers geleverd, maar ondertussen is er voor 21,6 miljoen geïnvesteerd in games die nog steeds niet verschenen zijn. In de gemeten periode van 2009 tot en met 2012 verschenen er 366 games op Kickstarter. Hoe de cijfers over 2013 zijn is pas aan het eind van dit jaar duidelijk, als alle ontwikkelaars die vorig jaar geld ophaalden de kans hebben gehad hun game al dan niet te leveren. De koploper van wel geld binnenhalen maar vooralsnog niet geleverd hebben is overigens Star Citizen. Nadat die op Kickstarter ruim twee miljoen ophaalde ging ontwikkelaar Chris Roberts door met crowdfunden, ondertussen staat de teller op ruim 37 miljoen dollar. Roberts heeft volgens zijn Kickstarter-campagne nog wel tot eind dit jaar om te leveren, al heeft hij al aangegeven dat hij de game ondanks al dat geld toch pas in 2015 klaar heeft.